Wie zijn wij

 • Ik ben Arne

  Arne Risselada

  Primair aanspreekpunt voor het expertisecentrum
  Psychiatrie (alle leeftijden), psychofarmacologie, farmacogenetica, farmacotherapie bij mensen met een verstandelijke beperking

  Dr. Arne Risselada (1976) heeft als ziekenhuisapotheker binnen de afdeling Klinische Farmacie van het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen farmacotherapie en onderwijs in zijn portefeuille. In 2012 voltooide hij zijn proefschrift getiteld ‘Genetic determinants for metabolic abnormalities’ aan de universiteit van Utrecht. Daarnaast is hij geregistreerd als Epidemioloog (VU Medisch Centrum, 2010) en Klinisch Farmacoloog (Medisch Centrum Leeuwarden, 2014).

  Arne is gespecialiseerd in de psychofarmacologie, waarin hij o.a. vanuit zijn functie als onderwijscoördinator voor het nascholingstijdschrift Psyfar (www.psyfar.nl) veel nascholing geeft.

  Daarnaast houdt hij zich vooral bezig met antistolling en farmacogenetica. Arne is voorzitter van de farmacotherapiecommissie en antistollingscommissie van het Wilhelmina Ziekenhuis en toezichthoudend ziekenhuisapotheker voor GGZ Drenthe, Verslavingszorg Noord Nederland, Hoeve Boschoord en Vanboeijen.

 • Ik ben Hans

  Hans Mulder

  Psychiatrie (volwassenen, ouderen), psychofarmacologie, farmacogenetica, wetenschappelijk onderzoek

  Dr. Hans Mulder (1973) is hoofd van de afdeling Klinische Farmacie van het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen en tevens directeur Farmacie in de directie van het WZA. In 2007 voltooide hij zijn proefschrift, getiteld ‘CYP2D6 and HTR2C polymorphisms in psychiatric pharmacotherapy’.

  Hij doet onderzoek naar CYP2D6 genotypering bij psychiatrische patiënten, en naar genetische variatie, in verschillende receptoren die worden geassocieerd met antipsychotica geïnduceerde metabole afwijkingen.

  Hij is initiatiefnemer van het MOPHAR project waar op routinematige en geprotocolleerde wijze psychiatrische patienten gevolgd worden in de tijd op een psychiatrische polikliniek. Sinds 1 juli 2013 is hij hoofdredacteur van het nascholingstijdschrift Psyfar en tevens wetenschappelijk directeur van Psyfar, kenniscentrum over psychofarmacologie (www.psyfar.nl).

 • Ik ben Rien

  Rien Hoge

  Psychiatrie (ouderen), farmacotherapie bij mensen met een verstandelijke beperking

  Dr. Rien Hoge (1980) is ziekenhuisapotheker in het Wilhelmina Ziekenhuis Assen en verantwoordelijk voor de specialistische farmaceutische zorg aan de instellingen.

  Zijn aandachtsgebieden richten zich vooral op de farmacotherapie in de ouderenzorg en van mensen met een meervoudige beperking. Hij heeft promotieonderzoek gedaan naar de ontwikkeling van nieuwe antibiotica bij de Universiteiten van Düsseldorf en Ulm in Duitsland. Voor het Wilhelmina Ziekenhuis maakt hij deel uit van het antibiotic stewardship team.

 • Ik ben Elsbeth

  Elsbeth Helfrich

  Kinder- en jeugdpsychiatrie

  Elsbeth Helfrich is ziekenhuisapotheker en is opgeleid in het Medisch Spectrum Twente te Enschede. Sinds 2003 werkt zij als ziekenhuisapotheker in het Wilhelmina Ziekenhuis Assen met als voornaamste aandachtsgebieden Farmaceutische Patiëntenzorg en Medicatieveiligheid. Daarnaast is zij sinds geruime tijd verbonden als apotheker aan Accare. Vanuit die functie is zij ook lid van zowel de geneesmiddelencommissie van Accare als de landelijke geneesmiddelencommissie van het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie.

  In de periode 2011-2015 is zij bestuurslid geweest van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA). Thans is zij lid van de Raad Kwaliteit van de Federatie Medisch Specialisten (FMS). Als lid van de commissie Medisch Specialist 2025 heeft zij een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van het visiedocument Medisch Specialist 2025.

 • Ik ben Jurriaan

  Jurriaan Brouwer

  MOPHAR, wetenschappelijk onderzoek

  Jurriaan Brouwer (1992) is apotheker en promovendus. Hij doet onderzoek naar monitoring van psychiatrische patiënten binnen het project MOPHAR (Monitoring Outcomes of Psychiatric Pharmacotherapy). De implementatie van dit zorgpad en onderzoeksproject op de poliklinieken van GGZ Drenthe begeleidt hij samen met onder andere Hans Mulder, ziekenhuisapotheker WZA, en Bennard Doornbos, psychiater GGZ Drenthe, en in samenwerking met onder andere de Rijksuniversiteit Groningen en het UMCG.

  In MOPHAR worden psychiatrische patiënten systematisch en geprotocolleerd gemonitord voor wat betreft het effect van de behandeling, medicatiegebruik en somatische complicaties en bijwerkingen van psychiatrische geneesmiddelen. Deze gegevens verschaffen de behandelaar meer en betere informatie om de behandeling op af te stemmen en zijn bovendien na toestemming van de patiënt beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek naar factoren voor een effectieve behandeling en het ontstaan van bijwerkingen.

  Voor meer informatie zie hier voor een kort filmpje. Daarnaast voert Jurriaan als apotheker een aantal taken voor de ziekenhuisapotheek uit, waaronder dagdiensten.