Wie zijn wij

 • Ik ben Arne

  Arne Risselada

  Primair aanspreekpunt voor het expertisecentrum
  Psychiatrie (alle leeftijden), psychofarmacologie, farmacogenetica, farmacotherapie bij mensen met een verstandelijke beperking

  Dr. Arne Risselada (1976) heeft als ziekenhuisapotheker binnen de afdeling Klinische Farmacie van het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen farmacotherapie, onderzoek en onderwijs in zijn portefeuille. In 2012 voltooide hij zijn proefschrift getiteld ‘Genetic determinants for metabolic abnormalities’ aan de universiteit van Utrecht. Daarnaast is hij geregistreerd als Epidemioloog (VU Medisch Centrum, 2010) en Klinisch Farmacoloog (Medisch Centrum Leeuwarden, 2014).

  Arne is gespecialiseerd in de psychofarmacologie, waarin hij veel nascholing geeft aan allerlei doelgroepen, maar met name aan artsen en apothekers. Hij is bovendien wetenschappelijk directeur van Psyfar (www.psyfar.nl) en hoofdredacteur van het gelijknamige nascholingstijdschrift .

  Daarnaast houdt hij zich vooral bezig met antistolling en farmacogenetica. Arne is voorzitter van de farmacotherapiecommissie en antistollingscommissie van het Wilhelmina Ziekenhuis en toezichthoudend ziekenhuisapotheker voor GGZ Drenthe, Verslavingszorg Noord Nederland en Vanboeijen. Arne is tevens vast lid van de medisch ethische toetsingscommissie van Stichting BEBO in Assen en de werkgroep farmacogenetica van de KNMP.

 • Ik ben Rien

  Rien Hoge

  Psychiatrie (ouderen), farmacotherapie bij mensen met een verstandelijke beperking

  Dr. Rien Hoge (1980) is ziekenhuisapotheker in het Wilhelmina Ziekenhuis Assen en hoofd van de apotheek.
  Zijn aandachtsgebieden richten zich vooral op de farmacotherapie in de ouderenzorg en bij mensen met een meervoudige beperking. Hij heeft promotieonderzoek gedaan naar de ontwikkeling van nieuwe antibiotica bij de Universiteiten van Düsseldorf en Ulm in Duitsland. Voor het Wilhelmina Ziekenhuis maakt hij deel uit van het antibiotic stewardship team.

 • Ik ben Elsbeth

  Elsbeth Helfrich

  Kinder- en jeugdpsychiatrie

  Elsbeth Helfrich is ziekenhuisapotheker in het Wilhelmina Ziekenhuis Assen met als voornaamste aandachtsgebieden Farmaceutische Patiëntenzorg en Medicatieveiligheid. Daarnaast is zij sinds geruime tijd verbonden als apotheker aan Accare. Vanuit die functie is zij ook lid van zowel de geneesmiddelencommissie van Accare als de landelijke geneesmiddelencommissie van het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie.

  In de periode 2011-2015 is zij bestuurslid geweest van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA). Als lid van de commissie Medisch Specialist 2025 heeft zij een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van het visiedocument Medisch Specialist 2025.
  Als voorzitter van de werkgroep Medicatie van Samen Zorg Assen is zij betrokken bij diverse projecten op het gebied van goede en veilige farmaceutische patiëntenzorg in de keten.

 • Ik ben Nicole

  Nicole Looman

  Psychiatrie, psychofarmacologie, farmacotherapie bij mensen met een verstandelijke beperking

  Nicole Looman (1983) is sinds 2021 ziekenhuisapotheker in het Wilhelmina Ziekenhuis Assen. In de afgelopen jaren heeft zij zich als apotheker bij Lentis ingezet voor de farmaceutische zorg aan cliënten binnen een GGZ-instelling.

  Haar aandachtsgebied is farmacotherapie bij GGZ-cliënten en mensen met een verstandelijke beperking. Daarnaast richt zij zich op de toepassing van een clinical decision support system in de zorg voor cliënten in zorginstellingen. Hiermee wordt de klinische besluitvorming in de behandeling van een cliënt digitaal ondersteund door slim gebruik te maken van beschikbare kenmerken van de betreffende cliënt.

  Zij is bestuurslid van de Special Interest Group (SIG) Psychiatrie van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA).

 • Ik ben Sanne

  Sanne Geling

  Psychiatrie (ouderen), farmacotherapie bij mensen met een verstandelijke beperking

  Sanne Geling is sinds 2017 apotheker in het Wilhelmina Ziekenhuis Assen. Zij houdt zich bezig met de specialistische farmaceutische zorg aan de instellingen, waarbij ze o.a. toezichthoudend apotheker is voor ICARE intramuraal, Zorggroep Tangenborgh, Visio – De Brink en Koninklijke Kentalis.

  Daarnaast is ze redacteur van de nascholingstoetsen van Psyfar.