Onderzoek

Om de zorg voor mensen met een ernstige psychiatrische aandoening te verbeteren is vernieuwing van zorg noodzakelijk. Daarom hebben we binnen ons expertisecentrum een onderzoekslijn waarbinnen we nieuwe zorgconcepten ontwikkelen en openstaande praktische vragen proberen te beantwoorden. Onze focus ligt hierbij op het voorkomen, signaleren en behandelen van bijwerkingen tijdens het gebruik van psychofarmaca.

MOPHAR (Monitoring Outcomes of Psychiatric Pharmacotherapy) is een met andere samenwerkingspartners, waaronder GGZ Drenthe, vormgegeven nieuw zorgconcept dat uitgevoerd wordt op de poliklinieken van GGZ Drenthe (zie onderstaand filmpje). In MOPHAR worden psychiatrische patiënten systematisch en geprotocolleerd gemonitord voor wat betreft het effect van de behandeling, medicatiegebruik en somatische complicaties en bijwerkingen van psychofarmaca. Deze gegevens verschaffen de behandelaar meer en betere informatie om de behandeling op af te stemmen en zijn bovendien na toestemming van de patiënt beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek naar factoren voor een effectieve behandeling en het ontstaan van bijwerkingen.

Afgeronde promotietrajecten binnen onze onderzoekslijn

Proefschrift Hans Mulder - 2007

Hans Mulder, 2007

Proefschrift Arne Risselada - 2012

Arne Risselada, 2012

Proefschrift Mirjam Simoons - 2018

Mirjam Simoons, 2018