Onderwijsaanbod

Voorbeelden van reeds ontwikkeld onderwijs

Verpleegkundigen/persoonlijk begeleiders

  • Farmacokinetiek (“wat doet het lichaam met een geneesmiddel”);
  • Metabole bijwerkingen van antipsychotica;
  • Bijwerkingen, afbouwen en stoppen van psychofarmaca

Artsen/apothekers/verpleegkundige specialisten

  • farmacogenetica
  • antipsychotica
  • antidepressiva
  • stemmingsstabilisatoren
  • farmacokinetiek (bij de ouder wordende patiënt)
  • stimulantia
  • psychofarmaca bij mensen met een verstandelijke beperking