“Zypadhera (olanzapinepamoaat) leveringsprobleem”

Er zijn momenteel problemen met de beschikbaarheid van Zypadhera. Het probleem lijkt Europees te zijn, waardoor ook import van Zypadhera niet goed mogelijk is.

Onderstaande treft u informatie aan, die van nut kan zijn indien u onverhoopt voor uw patiënten om moet schakelen naar een alternatief. Het is evident dat een generieke oplossing niet mogelijk is; per patiënt zal een oplossing op maat nodig zijn. Het omzetten van patiënten volgens onderstaande informatie is dan ook voorbehouden aan voorschrijvers met kennis op het gebied van behandeling met (depot-)antipsychotica.

Van Zypadhera naar dagelijks olanzapine (oraal of injectie)

Qua dosisequivalentie raden wij het volgende aan.

Onderhoudsdosis ZypadheraOraal olanzapineI.m. olanzapine (dagelijks)
150 mg/2 weken of 300 mg/4 weken10 mg/dag10 mg/dag
210 mg/2 weken of 405 mg/4 weken15 mg/dag15 mg/dag
300 mg/2 weken20 mg/dag20 mg/dag
Andere doseringenOrale dosis = Depotdosis/doseerintervalI.m. dosis = depotdosis/doseerinterval

Zoals u ziet is de dosisverhouding (rekening houdend met het doseerinterval) 1:1 voor injectie vs. oraal. We willen er echter wel op wijzen dat de piekspiegel m.n. bij dagelijkse intramusculaire injecties van olanzapine hoger zal zijn dan waar de patiënt aan gewend is. Dit kan met name gepaard gaan met meer sedatie. Om die reden geldt het advies om hogere doseringen te verdelen over 2 giften.

Hoe omzetten?[2]

Op het eerstvolgende moment waarop anders de Zypadhera gegeven zou zijn kan gestart worden met 25% van de equivalente dosis. Per maand (halfwaardetijd Zypadhera) kan de dosering vervolgens met 25% verhoogd worden. Vanzelfsprekend mag dit sneller of langzamer o.b.v. klinisch beeld.

Van Zypadhera naar een ander depot

Orale suppletie met olanzapine verdient de voorkeur ter overbrugging van het leveringsprobleem. In gevallen waarbij dit niet mogelijk is, moet mogelijk worden uitgeweken naar een ander depotantipsychoticum. Geen van de andere depotantipsychotica lijkt qua farmacologie op olanzapine, omdat olanzapine farmacologisch één van de breedst werkende antipsychotica is. Vervanging is dus ook lastig en vooral afhankelijk van eerdere ervaringen met andere antipsychotica bij de patiënt in kwestie. Alternatieven die in depotvorm wellicht het meest voor de hand liggen zijn Zuclopentixoldepot en Paliperidondepot. Bij omschakelen van Zypadhera naar een ander depot verdient het aanbeveling om geschiktheid te beoordelen aan de hand van een orale proefbehandeling met het beoogde alternatief.

Dosisequivalentie?

Qua dosisequivalentie zouden wij o.b.v. verschillende bronnen uitgaan van [3]:

Antipsychoticum1 mg Olanzapine equivalent depotvorm (DDD-methode)Omrekenen naar depotdosering
Olanzapine1nvt
Paliperidon0.25Zypadheradosis * 0.25 = equivalente dosis paliperidondepot

Rekenvoorbeelden:
405 mg Zypadhera/4 weken * 0.25 = 101.25 mg paliperidondepot/4 weken. Afronden op 100 mg/maand.

300 mg Zypadhera/2 weken * 0.25 = 75 mg paliperidondepot/2 weken = 150 mg/maand.
Zuclopentixol1.5Zypadheradosis * 1.5 = equivalente dosis zuclopentixoldepot


Rekenvoorbeelden:
405 mg Zypadhera/4 weken * 1.5 = 607.5 mg cisordinol/4 wkn. Afronden op 600 mg/4 wkn (of 300 mg/2 wkn)

300 mg Zypadhera/2 weken * 1.5 = 450 mg cisordinol/2 wkn.

N.B. in de praktijk kunnen veel lagere doseringen toereikend zijn. Starten met de dosis per 2 weken is aan te raden, zodat evt. het interval verlengd kan worden als er toch bijwerkingen ontstaan.

Hoe omzetten?

In principe kan op het eerstvolgende moment waarop anders de Zypadhera gegeven zou worden gestart worden met het nieuwe depot in onderhoudsdosering. Een oplaadschema, zoals bij Xeplion, is niet nodig omdat er immers nog olanzapine afgegeven wordt vanuit de eerdere toedieningen van Zypadhera. Een oplaadschema zou daarom tot meer bijwerkingen kunnen leiden.

 

We hopen natuurlijk dat bovenstaande allemaal niet nodig blijkt te zijn of slechts voor zeer korte duur.

 

Hopende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben,

Met vriendelijke groet,

Arne Risselada en Nicole Looman

Ziekenhuisapothekers WZA.

 

Referenties:

  1. SmPC Zypadhera
  2. Risselada AJ. Switchen van en naar depotantipsychotica – een update. Psyfar, juni 2022.
  3. Risselada AJ. Een kwestie van doseren. Psyfar, maart 2023