“nieuw antipsychoticum: cariprazine”

Cariprazine (merknaam Reagila) is een 3e generatie antipsychoticum dat recent is toegelaten op de Nederlandse markt. Cariprazine heeft ook veel gemeen met het al veel gebruikte antipsychoticum aripiprazol (merknaam Abilify), maar heeft meer affiniteit voor de dopamine-3-receptor dan voor de dopamine-2-receptor (i.t.t. aripiprazol).

De fabrikant claimt meer effectiviteit van cariprazine op negatieve symptomen (zoals weinig energie, concentratieproblemen, vervlakking van gevoelens), maar dat hebben in het verleden wel meer fabrikanten gedaan. In de praktijk valt het vervolgens vaak wat tegen. Daarvoor is dus meer ervaring nodig.

Wat cariprazine interessant maakt is de lange werkingsduur van dit geneesmiddel.

De lange werkingsduur kan gunstig zijn voor patiënten die moeite hebben om dagelijks medicatie in te nemen. Cariprazine zou naast het al bestaande penfluridol (merknaam Acemap) een potentieel nieuw oraal depotantipsychoticum kunnen zijn, maar dit is nog niet onderzocht.

Wat cariprazine ook onderscheid van de meeste andere antipsychotica is dat het geen alfa-1-blokkerend effect heeft. Het risico op vaatverwijding en bijkomende orthostatische hypotensie is daarom kleiner, en dat geldt ook voor het risico op priapisme.