“nieuw antipsychoticum: brexpiprazol”

Brexpiprazol (merknaam Rxulti) is een 3e generatie antipsychoticum dat recent is toegelaten op de Nederlandse markt. Brexpiprazol lijkt op het al veel gebruikte antipsychoticum aripiprazol (merknaam Abilify), maar zou minder aanleiding geven tot bewegingsonrust.

Vooralsnog blijft op basis van prijs en ervaring aripiprazol eerste keus binnen de groep 3e generatie antipsychotica, die sowieso vaak een wat milder bijwerkingenprofiel hebben t.o.v. de oudere antipsychotica, maar als er bewegingsonrust ontstaat na de start van aripiprazol zou brexpiprazol een geschikt alternatief kunnen zijn.