“Veelgestelde vragen over amfexa en dexamfetamine”

Samenvatting

Dexamfetamine 2,5 mg tabletten mogen niet worden voorgeschreven en geleverd aan patiënten als met Amfexa (SnapTab) 5 mg tabletten ook kan worden uitgekomen. Amfexa komt alleen voor vergoeding in aanmerking als behandeling met methylfenidaat ontoereikend is. Patiënten kunnen bij start van Amfexa een HEVO-aanvraagformulier meekrijgen om het grootste deel van de eigen bijdrage terug te vragen. Amfexa SnapTab is alleen geregistreerd om in 2 of 4 gelijke delen te breken, indien dit voor inname handig is.


Waarom mag er geen dexamfetamine 2,5 mg door apotheken worden geleverd?

Omdat er een geregistreerd alternatief beschikbaar is (Amfexa), moet van de IGJ Amfexa afgeleverd worden i.p.v. dexamfetamine. Ook wanneer de patiënt het zelf zou betalen, mag er geen dexamfetamine worden afgeleverd, omdat er volgens het IGJ-standpunt geen sprake is van speciale behoefte van medische aard wanneer er ook geheel of gedeeltelijk uitgekomen kan worden met Amfexa.

Wanneer wordt voldaan aan de voorwaarden voor vergoeding van Amfexa?

Amfexa komt voor vergoeding in aanmerking als wordt voldaan aan de bijlage 2-voorwaarden (https://www.zorginstituutnederland.nl/Verzekerde+zorg/g/geneesmiddelen-zvw).
Amfexa is hiermee geen eerste keus. Het komt alleen voor vergoeding in aanmerking als een behandeling met methylfenidaat ontoereikend is. Uiteraard mag het wel afgeleverd worden, alleen komt het dan niet voor vergoeding in aanmerking.

Hoe levert een apotheek 7,5 mg dexamfetamine af?

Er moet zoveel mogelijk Amfexa worden afgeleverd om aan de voorgeschreven dosering te voldoen. Kortom 7,5 mg betekent: 1 tablet Amfexa 5 mg en 1 tablet dexamfetamine 2,5 mg.

Kan Amfexa in gelijke delen worden gedeeld vanwege de dosering?

Nee, volgens de Nederlandse samenvatting van de productkenmerken (SmPC) is Amfexa (SnapTab) niet geregistreerd om in 2 of 4 gelijke delen te doseren. Amfexa SnapTab is alleen geregistreerd om in 2 of 4 gelijke delen te breken, indien dit voor inname handig is.

Hoe zit het met de eigen bijdrage van de patiënt?

Amfexa-fabrikant Medice heeft op dit moment een teruggaveregeling via HEVO-consult, waarbij de patiënt het grootste deel van de € 250,- eigen bijdrage terug kan vragen. Dit houdt in dat een patiënt per maandelijks gebruik van Amfexa, € 20,83 (€250 : 12) terugontvangt. Dit bedrag wordt verminderd met € 1,50 administratiekosten per betaling. Medice geeft in een brief aan apothekers aan dat patiënten bij start van hun behandeling een getekend aanvraagformulier van hun behandelaar mee kunnen krijgen. Ook apothekers mogen het formulier invullen.
Veel apothekers informeren hun patiënten hierover via een brief.

Bron: www.knmp.nl, geraadpleegd op 4 oktober 2019